JWL Air Control

  JWL ima sopstvenu proizvodnju i razvoj pneumatske opreme, spojnice i pribora. Štaviše JWL je prodizvođač metalnih i plastičnih delova. JWL naglašava visok kvalitet i humanost u rešavanju naših poslova. Godine 1963, kada Johannes Wagner Lund osnovao JWL kreirao je logo sa tri trougla, koja su mašinski tehnički izraz visokog kvaliteta i preciznosti – to je razlog zašto njihov logo i dalje sadrži ta tri trougla.

JWL_page_2

  JWL nastoji da isporuči robu u pravo vreme , na pravom kvalitetu i proizvedena na najekonomičniji način, kako za klijenta i JWL. Visok kvalitet, trajnost, dizajn i funkcionalnost karakteriše JWL proizvode – i to traje više od 45 godina.
  Trajnost JWL proizvoda je prva klasa. Air Boy blowgun je testiran na više od 25 miliona operacija.