LECHLER KATALOG

LECHLER AUTO BOJE

- Lechler je evropski poznata italijanska kompanija posluje na međunarodnom tržištu premaza.
- U polju Refinish Lechler predstavljaju prvi nivo istorijskog brenda, obraćajući pažnju posebno na samostalne autolakirnice sa alternativnim sistemom, fokusirana na odnos kvalitet / cena.
LECHLER KATALOG
Europa 3M farbara beograd Lechler

Europa 3M farbara Beograd – Lechler auto boje