VITEX EKSTERIJER I ENTERIJER

- Još od 1932. godine Vitex piše istoriju boje. Poslovna delatnost u Grupaciji Yannidis počinje od 1932. godine aktiviranjem u grani trgovine asfaltnim membranama za izolaciju objekata i nastavlja se izgradnjom pogona za masovnu proizvodnju pod nazivom HERMES.
- Danas kao kompanija predstavlja jednog od najkvalitetnijih proizvođača boja u svesti grčkih potrošača i brzim koracima širi svoju delatnost i na prostorima Balkana.
- Brend VITEX stiče svoj poslovni naziv i postaje sinonim emulzivne boje visokog kvaliteta sa višestrukom namenom.
Vitex_premazi_boje_za_zidove_farbara_Beograd_Europa3M

Vitex premazi, boje za zidove – farbara Beograd – Europa3M