PACOM KATALOG

PACOM

- Osnovna delatnost preduzeća PACOM d.o.o. je proizvodnja polivinilacetatnih (PVA) lepkova za:
• izradu papirne i kartonske ambalaže,
• pakovanje i grafičku industriju lepljenje parketa i podnih obloga,
• drvnu industriju.
Proizvodnja PACOM proizvoda zasnovana je na primeni vodenih sistema, bez rastvarača i opasnih materija.
PACOM KATALOG
Pacom_parketarski-lepak_farbara_Beograd_Europa3M

Pacom – parketarski lepak – farbara Beograd – Europa3M