ALCEA POLIURETANSKI PREMAZI ZA DRVO

KVALITET , OKRUŽENJE , ZDRAVLJE I BEZBEDNOST
- Alcea želi da ispuni određene ahteve, poštujući osobu, zahtevi kvaliteta i očekivanja kupaca, spreči i smanji negativne uticaje svojih proizvodnih procesa i proizvoda na životnu sredinu, poboljša zdravlje i bezbednost radnika kroz:
• kontinuirano poboljšanje njenog kvaliteta nastupa, životne sredine, zdravlja i bezbednosti
• specijalizacija i tehnološka istraživanja
• kontinuirano ulaganje u istraživanje proizvodnih ciklusa
• jačanje konkurentske pozicije na domaćem i međunarodnom tržištu