NEVENA COLOR

- Nevena Color d.o.o. - Fabrika za proizvodnju boja i lakova, osnovana 1985.god. po licenci ICI-a.
- Nevena color proizvodi boje, lakove, razredjivače i dr. hemijske proizvode za široku potrošnju i industrijske potrebe i jedan je od značajnih proizvodjača u ovoj industrijskoj grani.
Nevena color - industrijski premazi - farbara Beograd - Europa3M

Nevena color – industrijski premazi – farbara Beograd – Europa3M