ISOMAT KATALOG

ISOMAT hidroizolacioni materijali

- ISOMAT-ova proizvodnja u Agios Athanasios u Solunu je potpuno automatizovana sa linijama za pakovanje baziranim na najmodernijoj opremi. Pre nego ISOMAT-ovi proizvodi izađu na tržište, oni moraju da budu podvrgnuti stalnoj, detaljnoj i pedantnoj kontroli od strane Odeljenja za kontrolu kvaliteta kako bi se garantovao visok i stalan kvalitet proizvoda.
- Ova grupa proizvoda hidroizolacije deli se na: • Hidroizolacija podruma i rezervoara • Hidroizolacija ravnih krovova i terasa • Hidroizolacija zidova • Dodatni materijali za hidroizolaciju - Ojačanja • Hidroizolacione zaptivne mase • Izolacione krovne membrane
ISOMAT KATALOG
Europa 3M farbara Beograd -Isomat hidroizolacioni materijali

Europa 3M farbara Beograd -Isomat hidroizolacioni materijali